Följ oss även på Facebook!

Wednesday, July 15, 2009

Makrillen går till:)


Familjen Olsson/Duc bakom sina 30.Kilos spänner.

1 comment:

Anonymous said...

dåligt att skepparen låter ta upp all denna fisk man kan inte äta upp den innan den blir dålig.
skepparen borde sätta ett max antal och sedan åka och fiska annan fisk art