Följ oss även på Facebook!

Tuesday, August 28, 2012

Daisy Helgen 24-26/8


Alla fisketurerna ger goda makrillfångster. Stundtals fulla häcklor. Fortfarande är det mestadels spirr men också en del av större sort.
I övrigt har vi fått bl.a. pigghaj, småsej, några fina blekor, långa, torsk, berggyltor, blågyltor, vitling, knot, fjärsing, sandskädda och massor av krabba i burarna.
Emellanåt stannar vi till på något vrak där de lite större torskarna står.
Här en på dryga 4 kg.

Monday, August 20, 2012

Daisy,18-19 augusti

Helgens fisketurer har gett ganska bra med fisk.I allmänhet mellan 40 och 150 makrillar per person och en och annan torsk när vi stannat till över något vrak eller berg.
Här en av gästernas kylbox med föredömlig packning av fisken efter halvannan timmes fiske.

Wednesday, August 15, 2012

Daisy. Tisdag 14/8

Det har gått en vecka sedan förra rapporten. Så gott som alla turerna har gett bra fångster. Det var väl bara en tur med trögt fiske med 15-50 fiskar per person. Sandra och Rakel-båtarna hanns också dammas av. Med 3 gäster i varje båt styrde vi mot vraken nord om Skagen i måndags. Rapporterna från andra fiskare tidigare dagar hade varit goda så förhoppningarna var högt ställda. Men fiske är inte förutsägbart.
Ett oerhört trögt fiske med starka bottenströmmar gjorde att vi inte fick mer än 60 resp. 80 kg på båtarna.
Mest torsk, men några blekor och sejar.
Men gästerna fick i alla fall en hel del middagar med sig hem och en vädermässigt fantastisk dag.

Tuesday, August 7, 2012

Daisy.Måndag 6/8

Bra makrillfiske. Några torskar och en fin bleka blev dagens fångst.
En stor krabba bet sig fast i fångsthinken. Stod så i säkert 5 minuter.

Monday, August 6, 2012

Daisy.Söndag 5/8

Mycket bra makrillfiske på båda turerna idag också. I övrigt drogs det upp några torskar mellan 1 och 4 kg samt en långa på ca 2 kg och en del mindre fiskar i olika arter.

Saturday, August 4, 2012

Daisy Lördag 4/8

Makrillfisket varierar mellan bra och obegränsat i antal. Det mesta förståss spirr men vi söker de större fiskarna och ibland lyckas vi hitta större fisk. Många av fisketurerna avslutas med att vittja krabbtinor. Det brukar bli 10-20 matkrabbor i varje tina. Naturligtvis ingår krabborna i ordinarie avgiften för fisketuren.

Här några salta grabbar som packat och isat sin fisk. viktigt att fisken kyls ordentligt annars blir den fort dålig i kvalitén.

Wednesday, August 1, 2012

Daisy.Onsdag 1/8

Fortsatt  bra fiske på makrill. Mycket spirr men också en del mellan-stora och några stora. I antal finns det så många man vill fånga. 100 eller 200 eller fler. Det är bara att välja själv.