Följ oss även på Facebook!

Wednesday, August 15, 2012

Daisy. Tisdag 14/8

Det har gått en vecka sedan förra rapporten. Så gott som alla turerna har gett bra fångster. Det var väl bara en tur med trögt fiske med 15-50 fiskar per person. Sandra och Rakel-båtarna hanns också dammas av. Med 3 gäster i varje båt styrde vi mot vraken nord om Skagen i måndags. Rapporterna från andra fiskare tidigare dagar hade varit goda så förhoppningarna var högt ställda. Men fiske är inte förutsägbart.
Ett oerhört trögt fiske med starka bottenströmmar gjorde att vi inte fick mer än 60 resp. 80 kg på båtarna.
Mest torsk, men några blekor och sejar.
Men gästerna fick i alla fall en hel del middagar med sig hem och en vädermässigt fantastisk dag.

No comments: