Följ oss även på Facebook!

Saturday, August 4, 2012

Daisy Lördag 4/8

Makrillfisket varierar mellan bra och obegränsat i antal. Det mesta förståss spirr men vi söker de större fiskarna och ibland lyckas vi hitta större fisk. Många av fisketurerna avslutas med att vittja krabbtinor. Det brukar bli 10-20 matkrabbor i varje tina. Naturligtvis ingår krabborna i ordinarie avgiften för fisketuren.

Här några salta grabbar som packat och isat sin fisk. viktigt att fisken kyls ordentligt annars blir den fort dålig i kvalitén.

No comments: