Följ oss även på Facebook!

Tuesday, January 10, 2012

Söndag 9/1.Laxtrolling, Vänern

Två och en halv dags trolling på Vänern. Början i moll och avslutning i dur. Sista dagen blev det full pott, sex fiskar. Tre lax och tre öringar. På bilden ses en av varje. Fisket lossnade när vi gick över från löja till plastbeten.