Följ oss även på Facebook!

Tuesday, January 10, 2012

Söndag 9/1.Laxtrolling, Vänern

Två och en halv dags trolling på Vänern. Början i moll och avslutning i dur. Sista dagen blev det full pott, sex fiskar. Tre lax och tre öringar. På bilden ses en av varje. Fisket lossnade när vi gick över från löja till plastbeten.

No comments: