Följ oss även på Facebook!

Monday, October 12, 2009

Mera hummerfiske


Swedbank med ny besättning.fisket håller i sig. 9 godkända med i land.återigen tack.Lennart Sandra Fiske AB

No comments: