Följ oss även på Facebook!

Thursday, April 26, 2012

Rakel & Sandra. Laxtrolling

 Rakel- och Sandra-båtarna är nu i Simrishamn och laxfisket har börjat bra. Mycket bra.
Lennart Bjärknemyr med lax på 5-14 kg.

Lennart Andersson med lax på 10,5 kg

No comments: