Följ oss även på Facebook!

Saturday, July 14, 2012

Daisy. Lördag 14 juli

Förmiddagsturen: Som tidigare, fast mer. Mycket spirrmakrill, pigghaj och en del granna torskar på uppemot 3 kg. Sedan fiske på stor makrill. Mängder av den sorten också.

Eftermiddagen: Som förmidagen fast färre torsk och pigghaj. Obegränsat makrillfiske. Flera krokade av små och mellanstora och tog bara vara på de stora.

No comments: