Följ oss även på Facebook!

Friday, June 28, 2013

Daisy. Fredag 28/6

Hela veckan har fisket på makrill och torsk varit bra. Detr var väl bara idag som makrillfisket sviktade lite men det fanns bra med torsk.  mellan 1 och 8 torskar på man och kanske 5 till 30 makrillar på man.
Imorgon lördag är det fullbokat men det finns platser kvar på söndagens turer.
Så även på turen som planeras till onsdag i nästa bvecka

No comments: