Följ oss även på Facebook!

Saturday, July 16, 2011

Daisy.


Felix nöjde sig inte med att visa hur man fiskar makrill. När vi fått nog makrill går vi in för torsk. Alla tror naturligtvis att det är en av alla pigghajar som gör stort motstånd i Felix spö. Då hivar han upp en torsk på 6 kg och samtidigt en 1-kilos på häcklekroken. Den största kusttorsken sedan jag tog över Daisy. Vad månde bliva...

No comments: