Följ oss även på Facebook!

Sunday, July 24, 2011

Daisy.Söndag 24/7

Fisketurerna idag söndag måste tyvärr ställas in p.g.a. dåligt väder. Det ser ut som att vi tidigast kan komma ut igen på måndagens eftermiddagstur. Sedan ser det ut att bli bra förhållanden hela veckan.

No comments: