Följ oss även på Facebook!

Wednesday, July 24, 2013

Daisy 23,24 juli

Senaste dagarna har det varit halvdagsturer med varierat resultat. Bästa turerna ca 30-60 makrillar och några torskfiskar på man.
De sämsta turerna har fiskarna fått ca 10-30 makrillar och några torskfiskar på man.
Andreas kan konsten att meta med agn. 2 torskar och 4 långor. Alla andra kammade noll.
Mycket krabba när vi vittjar burarna. Gratis för Daisyfiskare.


Fin mattorsk från Pölsebergen.

No comments: