Följ oss även på Facebook!

Monday, July 1, 2013

Eftermiddagsturen

Återigen en massa makrill men ingen haj alls och en del torsk. Småsej stör i vissa områden bottenfisket med att ockupera de flesta krokar. En aning störande men de är på väg att försvinna från våra vatten.

No comments: