Följ oss även på Facebook!

Saturday, May 3, 2008

Rakel på årets första vrakfiske.


Premiärturen till vraken utanför Marstrand kunde ha varit sämre. Det första på 100 meters djup gav inget, utan tog istället några pilkar. Nästa destination var garnad av yrkesfiskare, men på det tredje fick vi några torskar. Vi var inte riktigt nöjda med storleken så vi skulle precis dra vidare när GG 805, Tärnan, går fram till oss och visar upp två pilkar de har plockat ur det nyss dragna nätet. De förklarar hur krokarna kan punktera deras garnrullar och då är det bara att köpa nya för 6-7000 kr/st. De ber oss att sprida denna kunskap bland spöfiskare och att vi inte ska fiska för nära deras garn. Sedan räcker han över pilkarna till oss och säger att när de har dragit garnet på vraket en bit bort är vi välkomna att fiska där. Där går det större fisk, säger han. Han lämnar t.o.m. över positionen. Som jag visserligen redan hade, men ändå. Fungerar relationerna mellan yrkesfiskare och spöfiskare som med GG 805 så skulle alla motsättningar mellan dessa grupper försvinna omedelbart. En mycket trevlig bekantskap. Det visade sig att han visste vad han talade om. Vi fick tre på 7 kg och en på 9 kg samt ytterligare ett tjugotal med en medelvikt på 3-4 kg.
Film från vrakfisket och mötet med GG805 finns nedan

No comments: